Logowanie do systemu

 

Bezpieczeństwo

Przed wpisaniem swojego identyfikatora i hasła zawsze sprawdź:

  1. Czy adres strony internetowej rozpoczyna się od https;
  2. Czy w prawym dolnym rogu okna przeglądarki (pasek statusu) lub obok paska adresowego znajduje się symbol zamkniętej kłódki; świadczy on o nawiązaniu szyfrowanego połączenia z bankiem;
  3. Czy po kliknięciu w kłódkę pojawia się informacja, że certyfikat został wystawiony dla BANKU i jest on ważny, sprawdź warunki poprawności certyfikatu.
  1. Unikaj korzystania z nieznanych komputerów.
  2. Pamiętaj o zabezpieczeniach antywirusowych swojego komputera.
  3. Wpisuj ręcznie adres https://ebo.bs.cieszyn.pl do paska adresowego przeglądarki.

W przypadku wystąpienia błędów certyfikatu przerwij logowanie do systemu i skontaktuj się z Bankiem.

Więcej informacji w Instrukcji obsługi aplikacji oraz na stronie www.bs.cieszyn.pl